top of page

ŞARKI YARIŞMASI KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, YARIŞMA ORGANİZATÖRÜ (TUNA GÜZELYURT KOÇOĞLU REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ) ile YARIŞMA KATILIMCISI arasında geçerli olan kuralları ifade etmektedir ve sözleşme kutucuğunun işaretlenmesiyle birlikte taraflar altta yer alan maddeleri kabul etmiş sayılır. Sözleşmede ayrıca, TUNA GÜZELYURT KOÇOĞLU REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ “ORGANİZATÖR”, yarışma adayı ise “YARIŞMACI” olarak anılacaktır.

 

YÜKÜMLÜLÜKLER:

1. Kazanan yarışmacıya ilişkin ortalama 1 yıl sürecek olan reklam ve PR çalışması Organizatör tarafından gerçekleşecektir. Kazanan Yarışmacının, Organizatör tarafından yapılacak reklam ve tanıtım masraflarına ilişkin hiçbir yükümlülüğü yoktur.

2. Yarışmaya müzik grubu ile birlikte katılan yarışmacı, sözleşmenin tek muhatabıdır ve grubun diğer üyelerini yarışmaya dahil etmeden önce onları da sözleşme maddelerinden haberdar etmekle, yarışma için onaylarını almakla yükümlüdür. Sözleşmenin imza altına alınması sonrasında müzik grubu içinde yaşanacak her türlü olumsuz gelişmeden formu imza altına alan sözleşme muhatabı Yarışmacı sorumludur. Organizatör, verilecek ödülde ve hakediş ödemelerinde form dolduran sözleşme muhatabı Yarışmacıyı muhatap alacaktır.

3. Kazanan Yarışmacı, yarışma şarkısının profesyonel stüdyo okumasını, yarışmaya katılırken yorumladığı tarzda yorumlamakla yükümlüdür. 

4. Kazanan Yarışmacı, tüm stüdyo masraflarını, çekmeyi arzu ediyorsa klip masraflarını ve sair platformlarda gerçekleştireceği şarkı ve/veya klip yayınlarına ilişkin bedellerini kendisi karşılayacaktır. Ancak, bu konuda Organizatör'den destek ricasında bulunur. Organizatör uygun gördüğü takdirde ve şartları elverdiği ölçüde destek sağlayabilir.

5. Kazanan Yarışmacı, yarışmaya katılırken kendine göre revize ettiği şarkının notalarında, söyleniş tarzında ya da sözlerinde profesyonel stüdyo okuması öncesinde yapacağı ek değişikliklere ilişkin Organizatörü haberdar etmek ve yazılı onayını almakla yükümlüdür.

6. Kazanan yarışmacı, profesyonel stüdyo okumasını tamamladığı şarkıyı, Youtube dışındaki tüm platformlara yükleyebilir ve üzerinden gelir elde edebilir. Ancak bunu yaparken, platform destekliyorsa şarkı sözü yazarı ve beste kısmında (Joker Abdul) isim bilgisini de bulundurmakla yükümlüdür. Diğer unvan alanlarında (aranje, düzenleme, cover vb.) kendi adını veya hizmet aldığı kişi ya da kişilerin adını bulundurabilir. Bu platformlardan elde edilecek gelirin tümü Yarışmacıya aittir.

7. Kazanan Yarışmacının diğer platformlara yapacağı yüklemelerden elde edeceği gelirlere ilişkin vergilerden ve doğacak tüm yükümlülüklerden Yarışmacı sorumludur.

8. Yarışmacının, yarışmaya katılım için yorumladığı parçalar, yarışma süresince ve yarışmadan sonra Youtube platformuna sadece Organizatör tarafından yüklenebilir ve yarışma versiyonlarına ait tüm Youtube gelirleri süresiz olarak Organizatöre aittir. Ancak kazanan yarışmacı, 9. Madde'de belirtildiği şekli ile Youtube gelirinin %20'sine ortaktır.

9. Kazanan Yarışmacı tarafından profesyonel stüdyo kaydı tamamlanan şarkının Youtube platformuna yüklenmesi Organizatör tarafından gerçekleşecektir. Şarkının, profesyonel okuması tamamlanmış haline ilişkin yapılan Youtube yüklemesinden elde edilecek gelirin yüzde 20’si, yükleme tarihini takiben 5 (beş) yıl boyunca Yarışmacıya aittir. Organizatör bu bedeli her takvim yılının son iş gününde Kasım ayının son gününe kadar olan kısmı esas alarak Yarışmacının keseceği fatura mukabilinde Yarışmacıya banka kanalıyla ödemekle yükümlüdür. Artan ay olan Aralık ayı ödemesi bir sonraki takvim yılına devrolacaktır.

10. Organizatör tarafından Youtube platformuna yapılan yüklemelerden doğacak elde edilecek gelirlere ilişkin vergilerden Organizatör sorumludur.

11. Yarışmacının, yarışma öncesi ve sonrasında parçanın yarışma için sunulan mevcut hali üzerinden yapacağı her tür değişiklikte 3. kişilerin haklarını ihlal etmesinden, kendi grup üyeleri ile uyuşmazlık yaşamasından veya benzeri hallere ilişkin ihlallerden doğacak her tür sorumluluk kendisine aittir.

12. Organizatörün Youtube platformuna yapacağı her türlü yükleme koşulları sadece Organizatörü bağlar. Organizatör, yapacağı yüklemelerde silme, yükleme, yeniden yükleme, içerik yenileme haklarına sahiptir. Ancak, her tür değişimde, Yarışmacının yüzde 20 gelir hakkı saklı kalır ve değişim dönemine kadar olan hakediş bedeli Yarışmacıya, Yarışmacının keseceği fatura mukabilinde iade edilir.

13. Organizatör yarışma parçalarını ve kazanan yarışmacının profesyonel stüdyo kaydını sosyal medyada, internet medyasında, yazılı basında, görsel basında, işitsel basında yayınlama ve şarkıya ait tüm haklarını var olan tüm okunmuş versiyonları ile 3. kişilere devretme, satma, kiralama haklarına sahiptir. Ancak, bunu yaparken, Yarışmacı ile olan anlaşmasındaki yükümlülüklerini devam ettirecektir.

14. Yarışmacı, profesyonel stüdyo kaydını sosyal medyada, internet medyasında, yazılı basında, görsel basında, işitsel basında yayınlama haklarına sahiptir.

 

15. Yarışmacı, parçanın hiçbir versiyonunu kendi adına ya da 3. bir şirket ya da kişi adına tescilleyemez ve/veya noter kaydı altına alamaz. Şarkı hakları, yarışma öncesi ve yarışma sonrasında yayınlanan tüm şarkı versiyonları, şarkı versiyonlarının çalınış biçimleri, söyleniş biçimleri, sözleri ve notaları ile birlikte tümüyle Organizatör'e aittir. Ayrıca, tüm yarışma videolarının Youtube platformunda yayınlanması hakkı süresiz olarak Organizatöre ait olarak kalacaktır.

16. Organizatör, yarışmacının haysiyetsiz davranış, sözleşme ihlali vb. uygunsuz hallerde bulunması halinde sözleşmeyi, mahkeme kararı olmaksızın tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. Yarışmacı, böylesi bir durum yaşanması halinde tüm haklarından feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ:

İşbu, 16 (on altı) maddeden oluşan sözleşme, form dolduran yarışma adayının ön elemeyi geçmesi halinde geçerlilik kazanır. Ön elemeyi geçemeyen yarışma adaylarının sözleşmesi otomatik olarak fesh edilir.  Sözleşmenin 1 (bir) nüshası, form dolduran yarışma adayının ön elemeyi geçmesi halinde başvuruyu takiben 1 hafta içinde yarışma adayının belirlediği e-posta adresine aynı şekli ile gönderilecektir. Sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

TUNA GÜZELYURT KOÇOĞLU

REKLAM VE DANIŞMANLIK

HİZMETLERİ

                              

V.D.       : MERTER
V.K.N.   : 4530683639

bottom of page